Bitkub
Satang
Ledger

ผู้สนับสนุน

SGS (Secondary Grading System) ระบบประเมินผลการเรียนใหม่ ที่นักเรียนและผู้ปกครอง

ผู้สนับสนุน


ที่มารูปภาพ : https://pixabay.com/th/photos/%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94-ereader-%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%95-%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-ebook-1867751/

SGS (Secondary Grading System) คือ ระบบที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรูปแบบใหม่ของโรงเรียนมัธยมในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นการบันทึกและประเมินผลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อยกระดับการวัดผลและการเรียนให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งนักเรียนสามารถที่จะตรวจสอบผลการเรียนด้วยตนเองได้ ระบบดังกล่าวมีช่องทางในการใช้งาน 2 ช่องทางได้แก่

-          ช่องทางเว็บไซต์

https://sgs.bopp-obec.info

 

-          ช่องทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน SGS For Students นักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ใน play store และ app store)

ตัวโปรแกรมมีการนำเข้าข้อมูลจาก Data Management Center (DMC) ที่ได้จัดเก็บจากแต่ละโรงเรียนที่นักเรียนสังกัดอยู่ โดยครูผู้สอนจะเป็นคนบันทึกผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคนลงไปในระบบไม่ว่าจะเป็น

-          คะแนนเก็บก่อนกลางภาค

-          คะแนนกลางภาค

-          คะแนนเก็บหลังกลางภาค

-          คะแนนปลายภาค

จากนั้นระบบจะทำการประมวลผลและประเมินผลข้อมูลให้นักเรียนเข้าตรวจสอบผลการเรียนของตนเองได้

วัตถุประสงค์ของการนำระบบ SGS (Secondary Grading System) มาใช้ในระบบการศึกษาของนักเรียนมัธยมในสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ) เพื่อวัดผลการเรียนของนักเรียนและโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศ รวมถึงการรายงานผลการเรียนในรูปแบบออนไลน์และเรียลไทม์ ทำให้ทุกภาคส่วนสามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ทุกที่ทุกเวลาและรวดเร็วมากที่สุด ระบบดังกล่าวยังสามารถช่วยในการประเมินผลการเรียน การสอนและสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จหรือล้มเหลวของการศึกษาได้ เช่น หากผลการเรียนของนักเรียนมีแนวโน้มที่จะแย่ลงสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนหรือการวัดผลใหม่ได้ในภาคการศึกษาถัดไปหรือเพิ่มเติมการเรียนรู้ให้ภาควิชานั้น ๆ

คะแนนวัดผลจากระบบ SGS (Secondary Grading System) เมื่อสิ้นปีการศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมการศึกษาตอนปลาย ยังสามารถนำมาประเมินผลการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนได้อีกด้วย เพราะในปัจจุบันการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของแต่ละแห่งจะใช้เกรดหรือผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาช่วยในการพิจารณาและศึกษาต่อ

นักเรียนและผู้ปกครองรู้ทัน SGS ดีอย่างไร

ด้วยระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ใช้ในการประเมินผลนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาทั่วทั้งประเทศ จึงทำให้หลักสูตรการเรียน การสอนเป็นหลักสูตรเดียวกัน ดังนั้นการประเมินผลจึงเป็นการประเมินผลภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผู้ปกครองสามารถที่จะตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนได้ตลอดเวลา เพื่อที่จะได้ทราบและติดตามผลการเรียนของนักเรียนได้อย่างสม่ำเสมอและช่วยนักเรียนในการวางแผนศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของวิชาที่มีการประเมินผลการเรียนออกมาต่ำหรือช่วยในการวางแผนการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในอนาคตได้

ปัจจุบันระบบ SGS มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบมีความเสถียรภาพ รองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการนำข้อมูลที่ได้รับนำมาปรับปรุง แก้ไข หลักสูตร การเรียนการสอนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนไทยให้มีความรู้ ความสามารถอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันและยกระดับการศึกษาไทยให้เทียบเท่านานาชาติได้

ที่มาของข้อมูล

-          http://58207327administrationtheory.blogspot.com/2016/10/sgs.html

-          https://sgs.bopp-obec.info/menu/tblNews/ShowTblNewsTable.aspx

-          http://www.cpn2.go.th/dmc/


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น

 • บทความล่าสุด
 • เทรนด์การทำงานใหม่ มาไทยแน่ๆ เร็วๆนี้
  เทรนด์การทำงานใหม่ มาไทยแน่ๆ เร็วๆนี้  31
  นักเขียนเชิงกลยุทธ์ เปลี่ยนความคิดเป็นสินทรัพย์ออนไลน์
  นักเขียนเชิงกลยุทธ์ เปลี่ยนความคิดเป็นสินทรัพย์ออนไลน์  80
  8 เทรนด์การตลาดออนไลน์ปี 2023
  8 เทรนด์การตลาดออนไลน์ปี 2023  260
   ระวัง AI แย่งงานเขียนบทความออนไลน์
  ระวัง AI แย่งงานเขียนบทความออนไลน์  288
  โรคซึมเศร้า ปัญหาสุขภาพใกล้ตัว
  โรคซึมเศร้า ปัญหาสุขภาพใกล้ตัว  219
 • อื่นๆ ที่น่าสนใจ